Przetarg ofertowy - modernizacja CO i CW w budynkach Mała 7 i Mała 17

Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Mała 7 i Mała 17 ogłaszają przetarg ofertowy otwarty na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w w/w budynkach.

Termin składania ofert do 02.08.2017 godzina 15 00 w siedzibie administratora wspólnot, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9A, 18-100 Łapy.

Otwarcie ofert nastąpi 02.08.2017 o godzinie 17 00

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia do pobrania tutaj:

-Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Mała 7

-Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Mała 17

Projekt  do pobrania u administratora budynków:

„DOMY” sp. z o.o.,

18-100 Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9A,

www.domylapy.pl

85 715 53 73