NOWY BLOK - NOWE MOŻLIWOŚCI, Łapy ul. Długa 68a

     Na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku rozpoczęła się budowa nowego budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Łapach. Obecnie trwają prace murarskiego związane z wznoszeniem ścian działowych w poszczególnych lokalach i mieszkaniach. Wykonany został stan surowy otwarty oraz wykonano przyłącze ciepłownicze, wodne i kanalizacyjne.
      Inspektor Nadzoru budowlanego z ramienia dewelopera "DOMY" Sp. z o.o. w Łapach zapewnia, że harmonogram robót jest dotrzymany.Planowany termin zakończenia prac budowlanych i wykończeniowych to czerwiec 2015 rok, zaś termin oddania budynku do użytkowania przełom lipca i sierpnia 2015 roku.
    Inwestorem i jednoczenie deweloperem realizującym budowę jest Spółka "DOMY" Sp. z o.o. z siedzibą w Łapach. Jesteśmy miejscową firmą działającą od 1997r. Dotychczasowa działalność skupia się na obsłudze wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.
      W ostatnich latach razem ze wspólnotami mieszkaniowymi doprowadziliśmy do wyremontowania kilkunastu bloków (łącznie z termomodernizacji), między innymi przy ul. Sikorskiego, Spółdzielczej, Kopernika, Małej i Armii Krajowej.
    Nowowybudowany budynek będzie składał się z 18 mieszkań i 4 lokali usługowych. Zaprojektowano mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe z odrębną kuchnią lub aneksem kuchennym. Cena za metr kwadratowy mieszkania kształtuje się na poziomie od 3.499zł. brutto ( łącznie z podatkiem VAT). W większości mieszkań ceny podlegają negocjacji. Część mieszkań została już sprzedana lub jest zarezerwowana. Nadal posiadamy w ofercie mieszkania o różnej cenie i powierzchni.

OCHRONA KUPUJĄCYCH


     Cała inwestycja objęta jest ochroną praw kupującego wynikającą z tak zwanej "ustawy deweloperskiej". Podstawowe założenia tej stosunkowo nowej regulacji prawnej ,to:


1. Konieczność stosowania środka ochrony wpłat w postaci rachunku powierniczego,
2. Bezwzględny obowiązek stosowania prospektów informacyjnych,
3. Obowiązek zawierania umów deweloperskich w formie aktu notarialnego.


    Kupując nowe mieszkania na etapie budowy nabywca zabezpieczony jest otwartym lub zamkniętym rachunkiem powierniczym. Rachunek powierniczy prowadzi bank ( w naszym przypadku PKO BP S.A. II Oddział w Białymstoku) i służy do gromadzenia wpłat kupujących oraz rozliczeń z deweloperem w trakcie budowy lub po jej zakończeniu pod ścisłym nadzorem banku. Pieniądze, które znajdą się na rachunku powierniczym w przypadku upadłości lub likwidacji nie wchodzą do masy upadłościowej, służą ukończeniu budowy, bądź zostają zwracane nabywcy.
   Prospekt informacyjny to dokument zawierający informacje o inwestycji, mieszkaniu, ale także o sytuacji finansowej dewelopera. Składa się z dwóch części indywidualnej i ogólnej. Indywidualna szczegółowo opisuje standard wykończenia nabywanej nieruchomości.Zawiera między innymi rzut architektoniczny oraz szczegóły formalno - prawne istotne dla danej transakcji.
    Umowa deweloperska, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności mieszkania i przeniesienia własności na nabywcę po zakończeniu inwestycji, a kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny w określony w umowie sposób ,dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. Istotne jest również, że wszelkie zmiany wprowadzone do umowy pod rygorem nieważności muszą mieć również taką formę.

MIESZKANIE DLA MŁODYCH


    Wprowadzony w życie Rządowy Program Mieszkanie dla Młodych pozwala uzyskać bezzwrotną dopłatę do zakupienia nowego mieszkania.


Jakie warunki trzeba spełnić i na jakie dofinansowanie można liczyć:

1. Nie można posiadać innego mieszkania ( także w przeszłości),
2. Wiek do 35 lat ( w przypadku małżeństwa wystarczy, że jedno z małżonków ma mniej niż 35 lat),
3. Tylko nowe mieszkanie na rynku pierwotnym,
4. Zaciągnięty kredyt na co najmniej 50% wartości mieszkania,
5. Cena metra kwadratowego mieszkania niższa niż wskaźnik dla danej lokalizacji ( obecnie dla miasta Łapy wynosi on 3930,85 zł. brutto za m2)
6. 10% dopłaty dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci,
7. 15% dopłaty dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko,
8. Dodatkowo 5% na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko.

NISKIE CZYNSZE


     Nowoczesne technologie obecnie zastosowana w budownictwie pozwalają znacząco obniżyć koszty zużycia energii cieplnej.W Łapach koszty ogrzewania i podgrzania wody użytkowej w mieszkaniach o pow. około 50 m2 w starych budynkach z cegły lub płyty wynosi około 250 zł. Do tego koszt remontów, wody, eksploatacji i pochodne razem około 500zł. W nowym budynku koszt zużycia energii cieplnej dzięki nowoczesnym rozwiązaniom można obniżyć o 50%. Nowy blok przez trzy lata będzie podlegać gwarancji, a później przez co najmniej kilka lat nie będzie wymagał żadnych remontów dzięki czemu można stosować minimalną opłatę na funduszu remontowym np. 0,10 zł/ 1m2. Wszystko to razem powoduje, że inwestycja w zakup nowego mieszkania nawet w celu wynajmowania lokatorom ( dzięki niskiemu czynszowi od wspólnoty) staje się  opłacalna.